مقاله تحلیل پیامدهای اقتصادی- زیست محیطی بالابردن دیوار سد اکباتان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۶۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل پیامدهای اقتصادی- زیست محیطی بالابردن دیوار سد اکباتان همدان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون انتخاب
مقاله سد
مقاله لاجیت شرطی
مقاله آشیانه ای
مقاله تمایل به پرداخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالح ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدصفدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیامدهای زیانبار زیست محیطی سدها در بیشتر نقاط کشور امروزه تبدیل به یکی از مسائل بحث برانگیز در محافل مختلف شده است. هدف این بررسی و نوشتار مقاله ارزش گذاری پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد اکباتان همدان که در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید می باشد. پیامدهای زیست محیطی این سد بر حسب شرایط ویژه جغرافیایی آن ناحیه بیشتر در پایین دست آشکار شده است. داده های تحقیق با استفاده از پیمایش میدانی و از راه تکمیل پرسشنامه از ۲۱۲ خانوار شهری همدان در سال ۱۳۹۲ جمع آوری شد. به منظور بررسی پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد از روش آزمون انتخاب بر پایه ترجیح های اظهار شده و برای برآورد از الگوهای لاجیت شرطی و آشیانه ای استفاده شد. بر پایه نتایج میانگین تمایل نهایی پرداخت برای ویژگی های زیست محیطی گردش و تفرج، چشم انداز، تنوع گونه ای و حفاظت منابع طبیعی به ترتیب ۱۰۶۲۶، ۱۱۴۴۰، ۱۳۷۳۸ و ۱۶۷۷۶ ریال در ماه محاسبه شد. کل تمایل به پرداخت خانوارهای شهری برای احیاء و حفاظت پایین دست سد به حدی که شرایط زمان پیش از بالابردن دیوار سد محقق شود برابر ۱۱۸٫۳ میلیارد ریال در سال به دست آمد.