مقاله تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در راهبرد اقتصادی از صفحه ۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حباب بازار مسکن
مقاله نقدینگی
مقاله نرخ سود بانکی
مقاله تورم
مقاله بازارهای مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمیجانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: گندلی علیخانی نادیا
جناب آقای / سرکار خانم: نادری اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای سرمایه ای- مالی است که تحولات آن همواره نقشی اساسی در اقتصاد های ملی و جهانی داشته است. این بازار، دائما با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده که ماهیت آن با نوسانات ذاتی قیمت ها در بازار های مالی متفاوت است، زیرا، صعود و سقوط قیمت ها در آن بسیار عظیم و غیرقابل کنترل و در حقیقت حباب گونه می باشد. از جمله مهم ترین عوامل برون زایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب شکل گیری این پدیده می شوند، سیاست های پولی هستند. با عنایت به این امر، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل پولی موثر بر حباب بازار مسکن به کمک مدل ARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره ۱۳۶۹ الی ۱۳۹۰، می باشد. در این راستا، آثار کوتاه مدت، پویا و بلندمدت متغیرهای نرخ ارز، قیمت طلا، شاخص کل سهام، نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و درآمدهای نفتی بر حباب قیمت مسکن برآورد شده است. یافته های این تحقیق حاکی از ارتباط معنادار تمامی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته در کلیه ادوار اقتصادی بوده است. همچنین ضریب تعدیل در رابطه پویا، برابر مقدار عددی -۰٫۵۸ بوده، لذا آثار تکانه های کوتاه مدتی که موجب عدم تعادل می شوند، پس از دو دوره از بین خواهد رفت و تعادل بلندمدت مجددا پس از دو سال حاصل می گردد.