مقاله تحلیل پرسش های مرجع سنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نظام ها و خدمات اطلاعاتی از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل پرسش های مرجع سنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسش مرجع
مقاله تحلیل محتوا
مقاله سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مقاله مرجع سنتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری داریان سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل پرسش های مطرح شده در میز مرجع سنتی کتابخانه ملی ایران از منظر نوع و موضوع و نیز ارتباط آنها با مولفه های جمعیت شناختی مراجعان انجام شده است.