مقاله تحلیل پراکنش افقی ناموزون شهری مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل پراکنش افقی ناموزون شهری مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکنش افقی
مقاله رشد هوشمند
مقاله شهر فشرده
مقاله منطقه کلانشهری تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی نیا جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: برغمدی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پویا محمدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت مسائل و چالش های پیش روی شهرها و کلانشهرها به منظور مواجهه با آن و اتخاذ تصمیمات متناسب و درخور برای مدیران شهری حائز اهمیت بسیاری می باشد. از جمله این چالش ها می توان به پراکنش افقی و ناموزون شهری (اسپرال) اشاره کردکه تحت تاثیر عوامل متعدد روی می دهد و به سرعت گسترده می شود. مجموعه عوامل موجد پراکنش و تسریع روند آن، می تواند از شهری به شهر دیگر متفاوت باشد، ولی در مناطق کلان شهری اثر بیشتری دارد. لذا با توجه به پراکنش افقی و ناموزون تهران و بروز مسائل بسیار در این زمینه، نوشتار حاضر به تحلیل دلایل چنین پدیده ای در منطقه کلان شهری تهران می پردازد. روش تحقیق این نوشتار روش «تحلیل ثانویه» است. بدین صورت که پس از جمع آوری و مطالعه منابع متعدد، به مقایسه دیدگاهها پرداخته و از مسیر مطالعات مذکور به تبیین دلایل پراکنده رویی بویژه در محدوده مورد مطالعه مبادرت شده است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی منجر به پراکنش می شوند که در کلانشهرها و مجموعه ی کلانشهری تهران می توان به تاثیرات جهانی شدن، تفرق سیاسی، تحولات جمعیتی و ساختارهای مدیریتی و به عبارتی نقص قوانین و برنامه ها بویژه برنامه های مربوط به مسکن شهری اشاره کرد.