مقاله تحلیل پایداری سیستم انتقال قدرت سه محوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل پایداری سیستم انتقال قدرت سه محوره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل پایداری
مقاله سیستم انتقال قدرت
مقاله شبیه سازی سیستم محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان رضایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله یک سیستم انتقال قدرت سه محوره مدلسازی ریاضی و شبیه سازی نرم افزاری شده است. در مدل سازی ریاضی یک سیستم شامل سه محور (شافت) انعطاف پذیر ناهمراستا که با اتصال یونیورسال متصل شده اند به صورت سه درجه آزادی بررسی گشته است. پایداری این مجموعه به کمک روش مندرمی ماتریس تحلیل شده است. اعتبارسنجی مدل سازی به وسیله مقایسه نتایج حاصل با شبیه سازی مجموعه در نرم افزار تحلیل دینامیکی ادمز / ویو و همچنین نتایج پژوهش های گذشته صورت گرفته است. پس از آن به وسیله مدل ریاضی صحت سنجی شده، تاثیر پارامترهای مختلف سیستم از جمله سرعت دورانی، زاویه محورها با یکدیگر (زاویه مفصل ها) و جنس (خواص) محورها (میرایی و سختی آن ها) بر پایداری مجموعه بررسی شده است. همچنین در مورد میزان، نحوه و شرایط اثرگذاری هر پارامتر بر پایداری بحث شده است. در انتها نمودارهای پایداری بر اساس پارامترهای مختلف سیستم ارائه گشته است. مشاهده می شود با کاهش سختی محورها و زاویه مفصل ها و نیز با افزایش میرایی محورها پایداری سیستم افزایش می یابد.