مقاله تحلیل پایداری دامنه های سنگی درزهدار به روش بلوک های کلیدی (مطالعه موردی: محدوده فلرهای گاز فازهای ۶ تا ۸ مجتمع گاز پارس جنوبی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زمین شناسی ژئوتکنیک (زمین شناسی کاربردی) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل پایداری دامنه های سنگی درزهدار به روش بلوک های کلیدی (مطالعه موردی: محدوده فلرهای گاز فازهای ۶ تا ۸ مجتمع گاز پارس جنوبی)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل پایداری
مقاله ضریب اطمینان
مقاله دامنه های سنگی درزهدار
مقاله روش تحلیل بلوک های کلیدی
مقاله تاقدیس عسلویه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرافزا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری کلجاهی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن نیا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشرفی فر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحلیل پایداری و محاسبه ضریب اطمینان دامنه های سنگی به خصوص دامنه های سنگی درزهدار، از مهمترین مسائل مورد توجه در تحلیل پایداری دامنه ها محسوب می شود. امروزه مدلسازی های عددی، به طور گسترده ای توسط مهندسین برای تحلیل پایداری دامنه های سنگی و خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، برای تحلیل دامنه های کمپلکس، از مدلسازی ژئوتکنیکی بر پایه دو زیرمدل هندسی و مکانیکی مبتنی بر الگوریتم استفاده شده است. مدلسازی بر روی یکی از دامنه های کمپلکس موجود در سایت فلرهای،Mathematica  پیشنهادی تهیه شده در محیط نرم افزاری مجتمع گاز پارس جنوبی صورت گرفته است. فلرها در دامنه های تاقدیس عسلویه متشکل از سنگ های مارنی و آهکی سازندهای میشان و آغاجاری قرار به دلیل شرایط خاص و سیستم ناپیوستگی موجود، برای تحلیل پایداری انتخاب شده است. بدنه اصلی این دامنه به دو بخش کاملا STR-1 دارند. دامنه ۰۱ به دلیل خرد شدگی بالا، درزهداری فراوان و فاصله داری کم، به حالت شبه،STR-01  مجزا با خواص مکانیکی متفاوت تقسیم گردیده است. بخش ۱ خاکی در آمده است. در این بخش هنوز ساختمان کلی توده سنگ حفظ شده اما ساختار خرد شده ای دارد، بنابراین به صورت توده خاکی در نظر گرفته خرد شده نیست و به صورت توده سنگ درزهدار مطالعه و تحلیل میگردد. الگوریتم STR-01 مانند بخش ۱ STR-01-شده و تحلیل میگردد. بخش ۲ پیشنهادی، توانایی و دقت بالایی را در تحلیل دامنه دارا می باشد. در نهایت جهت کنترل مدل تهیه شده، نتایج حاصل از این روش با نتایج روش تحلیل و برای حالت دامنه شبه خاک از روش عددی تفاضل محدود به وسیله نرمUDEC  بلوک های کلیدی پایه و روش عددی اجزای مجزا، توسط نرم افزار UDEC و برای حالت دامنه شبه خاک از روش عددی تفاضل محدود به وسیله نرم افزار F1ac/s1ope مقایسه شدند. بر این اساس، نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی، تطابق خوبی با نتایج حاصل از روشهای عددی دارد.