مقاله تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر در حالت کرنش نرم شونده بر اساس روش خودتشابهی و استفاده از منحنی همگرایی – همجواری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر در حالت کرنش نرم شونده بر اساس روش خودتشابهی و استفاده از منحنی همگرایی – همجواری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تونل امیرکبیر
مقاله کرنش نرم شونده
مقاله همگرایی – همجواری
مقاله سامانه نگهداری
مقاله روش اجزای محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهریار کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تونل امیرکبیر کرنش نرم شونده همگرایی- همجواری سامانه نگهداری روش اجزای محدود تونل انتقال آب امیرکبیر با قطر ۴٫۷ متر برای انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفیه خانه شماره شش تهران طراحی شده و در حال احداث است. در طی فرآیند احداث زیرسطحی، تعیین فشار وارده بر سامانه نگهداری برای طراحی ایمن تونل اصلی، مساله ای مهم و تاثیرگذار است. برای محاسبه این فشار و ترسیم منحنی همگرایی زمین، شناخت رفتار پس از شکست توده سنگ اهمیت بسیاری دارد. توده سنگ در برگیرنده تونل امیرکبیر از مدل رفتاری کرنش نرم شونده تبعیت می کند. بر خلاف مدل های رفتاری کشسان-شکننده و مومسان کامل، در حالت کرنش نرم شونده نمی توان از گزاره های فرم بسته برای محاسبه همگرایی استفاده نمود، بنابراین در این مقاله برای محاسبه همگرایی در حالت کرنش نرم شونده از روابط خودتشابهی و برای اعتبارسنجی نتایج نیز از روش عددی اجزای محدود استفاده شده است.