مقاله تحلیل پارامترهای موثر بر کمانش پوسته تقویت شده کامپوزیتی با استفاده از تئوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل پارامترهای موثر بر کمانش پوسته تقویت شده کامپوزیتی با استفاده از تئوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسته های استوانه ای تقویت شده مشبک
مقاله روش معادل سازی
مقاله سفتی معادل
مقاله روش ریتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوسته های استوانه ای تقویت شده مشبک کامپوزیتی، یکی از با اهمیت ترین سازه ها در صنایع هوافضا هستند. در این مقاله به محاسبه بار کمانش بحرانی این پوسته ها با شکل تقویت کننده های مشبک لوزی، تحت بار محوری و با استفاده از روش معادل سازی پرداخته شده است. همچنین تاثیر پارامترهایی چون، ضخامت پوسته، زاویه الیاف پوسته و زاویه قرارگیری تقویت کننده ها در بار کمانش این سازه ها ارایه شده است. برای تحلیل بار کمانش پوسته معادل از تیوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول بر اساس روش ریتز استفاده شده است. برای استفاده از تیوری تغییر شکل های برشی مرتبه اول، اثر نیروهای برشی عرضی در تقویت کننده ها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل با حل اجزاء محدود با شرایط مرزی تکیه گاه گیردار مقایسه شده است.