مقاله تحلیل و طراحی ساختار مناسب پارک های علم و فناوری ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۲۲ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل و طراحی ساختار مناسب پارک های علم و فناوری ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی ساختار
مقاله پارک علم و فناوری
مقاله مطالعه تطبیقی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: پورسراجیان داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار سازمانی به عنوان بستر عملیاتی برنامه ها و راهبردهای سازمان، رابطه بین کارکنان یا عوامل اجرای کار را تبیین می کند. سازمان ها به موازات تغییر در سایر عناصر تحول می بایست به تغییر در ساختار سازمانی خود نیز توجه نمایند. پارک های علم و فناوری ایران نیز به عنوان مراکزی که به دنبال ترویج نوآوری در یک جامعه ملی و محلی هستند، نیازمند ساختاری متناسب با رسالت، اهداف و وظایف و فعالیت های محوری خود می باشند. در این مقاله، ضمن مروری بر مفاهیم ساختار و ابعاد ساختاری و محتوایی آن و نیز معرفی پارک های علم و فناوری به عنوان یک ساز و کار توسعه ای، به منظور دستیابی به ساختار مناسب پارک های علم و فناوری کشور، ابتدا فعالیت های محوری پارک ها در قالب بررسی ماموریت و اهداف آنها، مطالعه تطبیقی ساختار و تشکیلات اجرایی ۱۲ پارک علم و فناوری کشورهای پیشرو و نیز استفاده از نظرات مدیران و خبرگان پارک های علم و فناوری استخراج گردید. سپس الگوی مفهومی ساختار سازمانی پارک ها مبتنی بر مطالعه تطبیقی و ادبیات ساختار سازمانی و نیز بررسی چالش های ساختار سازمانی موجود پارک ها تدوین گردید. در پایان با استفاده از نظرسنجی و مصاحبه با خبرگان و مدیران برخی از پارک های علم و فناوری کشور، ساختار مناسب پیشنهادی و نیز پیشنهادهای لازم به مدیران و محققان آینده ارائه گردیده است.