مقاله تحلیل و سطح بندی مکانی شاخص های اشتغال در شهرستان های استان اصفهان با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۸۶ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل و سطح بندی مکانی شاخص های اشتغال در شهرستان های استان اصفهان با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله شهرستان های استان اصفهان
مقاله تحلیل عاملی
مقاله تحلیل خوشه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسیبی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: صیدایی سیداسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: زنگی آبادی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر موضوع اشتغال و معضل بیکاری به عنوان یکی از مولفه های عدم توسعه کافی در کشورهای جهان سوم است. شناخت وضعیت اشتغال و بیکاری، درک نقاط قوت و ضعف و کاستی های آن در برنامه ریزی های اشتغال و توسعه انسانی تاثیر به سزایی دارد. اقتصاد ایران نیز به دلیل عرضه فراوان نیروی کار ناشی از نرخ بالای جمعیت و عدم توانایی جذب آن ها در فعالیت های اقتصادی کشور به شدت با مشکل بیکاری روبروست. بحث اشتغال به علت جوان بودن جمعیت عمده کشور، به عنوان یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران به شمار می آید، که در صورت عدم توجه کافی به آن پیامدهای نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. در این میان یکی از دغدغه های موجود استان اصفهان نیز موضوع اشتغال و معضل بیکاری است. بنابراین لازم است موضوع اشتغال و بیکاری در استان مورد پژوهش قرار گیرد و عوامل، مولفه ها و شاخص های موثر در این زمینه تبیین گردد، تا از این طریق امکان تدوین مدیریت جامع اشتغال در استان اصفهان فراهم شود. هدف اصلی پ‍ژوهش که از نوع توصیفی – تحلیلی ژرفانگر است، روشن شدن بخشی از نابرابری های اجتماعی در زمینه اشتغال به منظور توزیع عادلانه امکانات در شهرستان های استان اصفهان است. در این مقاله به منظور تحلیل شاخص های اشتغال در شهرستان ها در ابتدا شاخص توسعه اشتغال (EDI) به عنوان معیار ترکیبی برای مقایسه توان هر شهرستان مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از ۳۶ متغیر نرم سازی شده استفاده شد و این متغیرها با روش های پیشرفته آماری نظیر تحلیل عاملی به ۵ عامل کاهش یافته و به صورت ترکیبی در مولفه های معنی دار ارائه شد. سپس شهرستان ها با مدل تحلیل خوشه ای به ۴ طبقه همگن تقسیم شدند. نتیجه تحقیق گویای این واقعیت است که عدم تعادل های شدیدی در سطح شهرستان ها وجود دارد به طوری که شهرستان اصفهان بهترین شرایط را از لحاظ شاخص های اشتغال داشته و از لحاظ توسعه اشتغال، شهرستانی برخوردار است ولی شهرستان خوانسار در ردیف آخر و جزو شهرستان های محروم قرار می گیرد.