مقاله تحلیل و بررسی گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل و بررسی گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پایدار
مقاله شهر اصفهان
مقاله گردشگری پایدار شهری
مقاله مدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی نیا امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به گردشگری از یکسو به علت ارزش های اقتصادی و از سوی دیگر، به دلیل اثرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن می باشد. به دلیل آنکه بهره برداری از توان ها و قابلیت های گردشگری در هر منطقه می تواند زمینه ای پویا و فعال برای توسعه آن منطقه فراهم نماید، لذا تحلیل توان ها و قابلیت های مزبور به گونه ای جغرافیایی، ضرورتی ویژه خواهد داشت. با این وجود ضرورت و اهمیت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که شهر اصفهان با داشتن توان ها و فرصت های ویژه برای توسعه گردشگری شهری، می تواند نقش بارزی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایفا نماید. از این رو این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی، تحلیلی است و هدف کلی آن، تحلیل و بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری و نیز ارائه راهبردهایی برای توسعه گردشگری پایدار در شهر اصفهان با استفاده از سنجه های مورد نیاز برنامه ریزی گردشگری شهری و مدل استراتژیک SWOT می باشد. تا با تجزیه و تحلیل وضع موجود و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات، راهبردها و راهکارهایی برای توسعه پایدار در این منطقه فراهم آید و ضمن افزایش بهره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از آن، بتوان تاثیرات منفی حاصل از آن را به حداقل کاهش داد. از این رو نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که در مجموع، ۱۵۱ امتیاز نقاط قوت و فرصت های شهر اصفهان در مقابل ۱۲۵ امتیاز نقاط ضعف و تهدیدهای آن، نشان از توان بالای منطقه در زمینه توسعه گردشگری پایدار دارد. بنابراین ضرورت توجه به صنعت گردشگری در برنامه های توسعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، چرا که توسعه گردشگری علاوه بر هدایت هر چه بیشتر شهر اصفهان به سوی تعادل و توازن، می تواند در توسعه پایدار منطقه نقش موثری ایفا نماید.