مقاله تحلیل و بررسی رفتار شاکیانه مشتریان از خدمات پس از فروش سایپا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل و بررسی رفتار شاکیانه مشتریان از خدمات پس از فروش سایپا
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتراض
مقاله ارتباط دهان به دهان
مقاله رضایت از خدمات
مقاله توقف خرید
مقاله رفتار شاکیانه مشتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حمید
جناب آقای / سرکار خانم: اسفیدانی محمدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق تحلیل و بررسی ارتباط بین رفتار شاکیانه مشتریان و نارضایتی از ابعاد خدماتی سایپا در شهر شیراز می باشد. در کنار این مقوله ها، با سنجش میزان گرایش فرد به اعتراض، ارتباط آن را با رفتار شاکیانه مشتری مورد بررسی قرار می دهیم. اطلاعات مورد نظر از طریق یک پرسشنامه باز – پاسخ و دو پرسشنامه بسته – پاسخ به دست آمده است. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، و بر اساس نواحی شهری شیراز، اقدام به جمع آوری ۱۴۷ پرسشنامه به طور تصادفی نموده ایم. تحلیل های مورد استفاده در تحقیق شامل تحلیل همبستگی و رگرسیونی برای تعیین میزان همبستگی متغیرها و ابعاد خدماتی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مشتریانی که به طور مناسب مورد رسیدگی و پذیرش قرار نگرفته اند، گرایش به استفاده از ارتباط دهان به دهان منفی و همچنین تغییر یا عدم استفاده از محصول / خدمت را دارند و نیز کسانی که به شکایات و نظرات آنها به طور مناسب رسیدگی نشده است، علاقه زیادی به اعلام اعتراض به سایپا دارند.