مقاله تحلیل و بازنمود اهمیت لغوی تفسیر قرآن کمبریج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل و بازنمود اهمیت لغوی تفسیر قرآن کمبریج
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفسیر کمبریج
مقاله لغات
مقاله متون کهن
مقاله فرهنگها
مقاله کتب قرآنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خامسی هامانه فخرالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متون منظوم و منثور کهن و بویژه ترجمه ها و تفاسیر قرآن، آثاری گرانمایه در پدیداری حیات و اصالت اصلیترین هویت ملی ما یعنی زبان فارسی هستند و از رهگذر تحقیق و تفحص در این گنجینه های ارزشمند است که باور دیرینگی و پیشینگی و غنای فرهنگی زبان فارسی عینیت مییابد. از این رهگذر، تفسیر قرآن مجید معروف به کمبریج، جایگاه ویژه ای در پژوهشهای واژه شناسی متون کهن دارد. گرایش پر شور و اشتیاق مفسر به کاربرد لغات نایاب و کهن و ذکر برابر نهاده های زیبای فارسی در برگردان آیات قرآنی، همسانی با اشعار سبک خراسانی در کاربرد گونه زیبا و بایسته لغات اصیل فارسی در کنار بهره مندی از لغات خاص متون قرآنی، کاربرد برخی برابر نهاده های قرآنی در معانی تازه و متفاوت از فرهنگها، به کارگیری اندک واژه های دشواریاب و دشوارخوان، به دست دادن لغات و ترکیبات زیبا و خوش ترکیب بر ساخته مولف و پیشینگی استفاده از پاره ای واژه ها و… از جمله ویژگیهای قابل اعتنای این کتاب است. این مقاله کوشیده تا با بیان موضوعات مورد اشاره، ارزشهای زبانی و لغوی این اثر سترگ را جهت تبیین سبک نگارش آن بازنماید. به این منظور، جنبه های گوناگون ویژگیهای لغوی این کتاب در نه بخش بیان و با تعدادی از متون قرون چهارم تا ششم، شامل کتب قرآنی و پاره ای از کتب نثر و نظم و فرهنگ لغات مقایسه گردیده اند. نمایه ای از واژه های بررسی شده و داده های آماری حاصل از پژوهش و مقایسه ها، در قالب جداول و نمودار ارائه شده است.