مقاله تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر تولید ذرت دانه ای کاربرد روش AHP: با تاکید بر پایداری محیط زیست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر تولید ذرت دانه ای کاربرد روش AHP: با تاکید بر پایداری محیط زیست
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت دانه ای
مقاله AHP
مقاله پایداری
مقاله محیط زیست
مقاله توسعه کشاورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: میرک زاده علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذرت دانه ای گیاه زراعی مهمی در دنیاست که در شرایط آب و هوایی معتدل و نیمه گرمسیری عملکرد خوبی نشان داده است. توسعه کشت و تولید ذرت دانه ای در شهرستان روانسر استان کرمانشاه به حدی است که چندین بار مقام اول کشوری را از لحاظ عملکرد به خود اختصاص داده است. لذا شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش تولید ذرت دانه ای در این شهرستان می تواند راه گشای توسعه کشت این محصول برای سایر نقاط مشابه در کشورمان باشد و در نهایت موجبات توسعه کشاورزی و بهبود اقتصادی زندگی مردم روستایی را فراهم نماید. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر تولید ذرت دانه ای با کاربرد روش AHP و با تاکید بر پایداری محیط زیست است.
جامعه آماری مورد مطالعه، مهندسین مراکز خدمات مشاوره ای شهرستان روانسر در استان کرمانشاه می باشند، اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری و داده ها با استفاده از تکنیک AHP (روش تجزیه و تحلیل چند معیاره) و نرم افزار Expert Choice مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان داد که عامل آموزشی – ترویجی، اصلی ترین عامل افزایش تولید ذرت دانه ای بوده و عوامل مدیریتی، فنی و اقتصادی در اولویت های بعدی قرار دارند، لذا پیشنهاد می گردد پایداری محیط زیست نیز در برنامه های آموزشی کشاورزان گنجانده شود.