مقاله تحلیل و ارزیابی تاثیرپذیری مولفه های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی آکریل آمید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل و ارزیابی تاثیرپذیری مولفه های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی آکریل آمید
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاح کننده های خاک
مقاله تغییرات رواناب
مقاله مهار رواناب
مقاله نفوذ آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حزباوی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی الگوی تغییرات مولفه های رواناب از جمله میزان رواناب در طول مدت زمان بارندگی، مجموع رواناب خروجی از سطح مطالعاتی، زمان شروع و خاتمه رواناب و حتی میزان رواناب در گام های زمانی مختلف متاثر از پلی آکریل آمید (PAM) در آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش انجام گرفت. در این پژوهش، از سه کرت کوچک مکعبی به ابعاد ۰٫۵ متر و حجم کلی ۰٫۱۲۵ مترمکعب و با شیب ۲۰ درصد استفاده شد. تیمارهای پژوهش شامل تیمار شاهد و هفت تیمار با مقادیر ۰٫۴، ۰٫۶، ۱، ۲، ۳، ۴ و ۶ گرم در مترمربع از PAM بوده است. نتایج پژوهش بیانگر کاهش غیرمعنی دار (P=0.49) میزان رواناب تیمارهای مختلف PAM بود. همچنین کاهش مقدار رواناب در تیمارهای با مقادیر مختلف PAM از روند خاصی تبعیت نکرد. افزون بر این، بیشترین کاهش مجموع رواناب به ترتیب در تیمارهای ۲، ۶ و ۱ گرم در مترمربع اتفاق افتاد. زمان شروع رواناب با افزایش مقدار PAM تا دو گرم در مترمربع، افزایش و زمان خاتمه رواناب با افزایش مقدار PAM تا یک گرم در مترمربع، کاهش یافته است. همچنین با ارزیابی مقدار رواناب در گام های زمانی مشترک به طور جداگانه مشاهده شد که استفاده از PAM در مهار رواناب در تمام گام ها به جز گام زمانی اول و سوم اختلافی معنی دار (P>0.12) ندارد.