مقاله تحلیل هفت گنبد نظامی بر اساس عناصر هنرهای تجسمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش زبان و ادبیات فارسی از صفحه ۵۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل هفت گنبد نظامی بر اساس عناصر هنرهای تجسمی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظامی
مقاله هفت پیکر
مقاله عناصر هنرهای تجسمی
مقاله تصویر
مقاله توصیف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام زبان و واژگان دارای قدرت و امکاناتی است که می توان به واسطه آن زمینه پیوند شعر با هنرهای تجسمی را فراهم کرد، امکاناتی چون صور خیال، واژگان حسی و نحوه بیان آنها، جزئی نگری و توصیف های مینیاتوری، ترسیم تصویرهای عینی و توجه به روساخت، فرم و ساختار روایی شعر بیش از ژرف ساخت آن. در میان شعرای پارسی زبان، نظامی در اشعار خود بیش از هر شاعر دیگری از این امکانات زبانی بهره برده است و در کنار آن به واسطه تمرکز ویژه بر عناصر بصری و القاء رنگ، نور، فضا، خط و غیره توانسته است به هنرهای تجسمی نزدیک شود و قابلیت تجسمی به اشعار خویش ببخشد. بنابراین می توان پیوند شعر و هنرهای تجسمی را در هنر شاعری نظامی با وضوح بیشتری دریافت. این پژوهش با رویکردی تطبیقی سعی بر آن دارد تا جنبه های مختلف هنرهای تجسمی را در هفت گنبد نظامی بازخوانی کند.