مقاله تحلیل نواحی اجتماعی شهر بروجرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل نواحی اجتماعی شهر بروجرد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نواحی مساله دار
مقاله معضلات و مشکلات شهری
مقاله چشم انداز شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صارمی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: تمامی شهرهای کشور، با مشکلات و معضلات اجتماعی متفاوتی روبرو می باشند، که هر قدر اندازه شهر بزرگ تر و جمعیت آن ناهمگن تر باشد این معضلات نمود بیشتری خواهند داشت. شهر بروجرد به عنوان شهری متوسط و دومین شهر مهم استان لرستان، به واسطه داشتن جمعیت مهاجر و بافت فرسوده (قدیمی و حاشیه)، دارای معضلات اجتماعی مختلفی می باشد که در هر ناحیه شهری، مشکلات خاصی گریبان گیر ساکنین این نواحی می باشد، بنابراین ابتدا، باید مشکلات بارز هر ناحیه مشخص شده و سپس در رفع آن گام برداشت. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت سریع شهرها، برنامه ریزی برای آن ها بسیار مهم می باشد، که در این زمینه ایجاد چشم انداز با توجه به شرایط فعلی، برای سال های آینده شهر می تواند راهگشا باشد. چرا که چشم انداز تصویری است از مقصد نهایی، که مجموعه اهداف یک برنامه مشترک، به شنونده انتقال داده می شود، از این رو، دو ویژگی ایماژ برانگیزی و نام گذاری نمادین شهر/ محله، از خصایص مهم یک بیانیه چشم انداز محسوب می شوند.
هدف از مطالعه حاضر، شناخت نقطه نظرات، نیازها و مسائل و مشکلات شهر از دیدگاه مردم و مسوولان و بررسی اسناد طرح های توسعه شهری و تهیه و تدوین چشم انداز توسعه آتی شهر و ارائه راهبردهای حل مشکل می باشد.
روش پژوهش: نوع پژوهش با توجه به ماهیت آن، کاربردی می باشد و روش پژوهش آن، به صورت توصیفی-تحلیلی بوده، که از طریق مطالعات میدانی، همچنین تکمیل پرسشنامه انجام شده است، حجم نمونه و تعداد آن از روش کوکران تعیین و پرسش شوندگان از روش تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه میان جمعیت ساکن شهر توزیع گردید که جهت تحلیل فضایی و توصیفی کار، از نرم افزارهای Excel ,GIS، نیز استفاده شده و در نهایت با توجه به محدودیت ها و توانمندی های شهر بروجرد، به بیانیه چشم انداز پرداخته شده است.
نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که ناحیه هفت شهر بروجرد با ۲۴ درصد، بیشترین مشکلات و معضلات را احساس می کنند و پس از آن، ساکنین ناحیه سه این شهر، با ۲۰ درصد، در ردیف بعدی قرار گرفته اند.
راهبردهای برتر جهت حل مشکلات، استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی، مدیریت منسجم و یکپارچه شهری، بهره گیری از نیروی متخصص و مشارکت مردم در حل این معضلات و مشکلات می باشد.