مقاله تحلیل نمونه هایی از تکنیک های پیشرفته نساجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در هنر از صفحه ۹۹ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل نمونه هایی از تکنیک های پیشرفته نساجی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرحله تکمیل
مقاله پارچه
مقاله چاپ دیجیتال
مقاله ترموپلاستیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیاوش فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تفکر خلاق هنرمند همراه با تکنولوژی، عرصه را برای ظهور پارچه های جدیدی فراهم ساخته است که عرضه پارچه با سطح فلزی و یا کاربرد لیزر در منسوجات امری طبیعی جلوه می کند. ابداع تکنیک های جدید و پیشرفته در صنعت نساجی نیز نقش موثری در این تولیدات دارد. تنوع و گستردگی در تولید پارچه های نوین عامل مهمی در تجلی خلاقیت هنرمندان است. در این میان، هنرهای دستی هم از جایگاه خاصی برخوردار هستند و آنجا که سنت و تکنولوژی در هم می آمیزد، ظرافت و خلاقیت را به اوج رسانیده و در نهایت، پارچه ای خلق می شود که احساسی از مدرنیته همراه با سنت را در مخاطب به وجود می آورد. در این مقاله، به معرفی چند نمونه از تکنیک های مدرن و کاربردی در مراحل تکمیل پارچه و بررسی پارچه های طراحی شده با این روش ها پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است. بررسی پارچه های طراحی شده توسط هنرمندان طراح پارچه و لباس نشان می دهد که علی رغم به کارگیری ابزار مشابه در مرحله تکمیل، نمونه هایی متفاوت از نظر ظاهر و جنسیت به دست می آید.