مقاله تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافیای انتخابات
مقاله تاثیر همسایگی
مقاله انتخابات ریاست جمهوری دهم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرقانی سیدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی نژاد سیدمرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جغرافیای انتخابات از شاخه های جغرافیای سیاسی است که به مطالعه جنبه های جغرافیاییِ انتخابات مانند سازمان دهی فضایی انتخابات، تنوعات فضایی در الگوهای رای گیری و تاثیر عوامل محیطی و فضایی در تصمیم های رای دهندگان می پردازد. عواملی که به لحاظ موقعیتی، جغرافیایی و فضایی نوع تصمیم گیری های انتخاباتی را تحت الشعاع قرار می دهند، بسیار گسترده اند. یکی از این عوامل پدیده همسایگی است که از عوامل اثرگذار در رفتار سیاسی شهروندان و پیدایش الگوهای فضایی انتخابات به شمار می آید. منظور از مقوله همسایگی این است که ساکنان یک محدوده خاص (محله، روستا، شهر و استان) در قالب رای دهندگان، با نامزدی که در آن مکان زاده شده است یا زندگی می کند، همزادپنداری بیشتری دارند و تصور می کنند که نامزد محدوده (زادگاه) شان تنگناها و مشکلات آنان را بهتر درک می کند؛ از این رو بیشتر به او رای می دهند. این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رای کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی است و برای تبیین بهتر موضوع با استفاده از نرم افزار GIS نقشه های انتخاباتی ترسیم شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر همسایگی در الگوی رای سه کاندیدا از چهار کاندیدا یعنی آقایان محسن رضایی، محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی تاثیر زیادی داشته است و درباره آقای میرحسین موسوی این تاثیر مشهود نیست و به عبارت دقیق تر، عوامل دیگر در مرحله بالاتری قرار دارند.