مقاله تحلیل نقش شهرداری به عنوان ارگان اصلی مدیریت شهری و اثرات آن بر ساختار فضایی شهر بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل نقش شهرداری به عنوان ارگان اصلی مدیریت شهری و اثرات آن بر ساختار فضایی شهر بابل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرداری
مقاله مدیریت شهری
مقاله ساختار فضایی
مقاله بابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادی زاده فیروزجایی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: ساختار فضایی محصول فرایند (تحولات و شکل گیری) سازمان فضایی است که در این فرایند نظامات فضایی اسکان و فعالیت بر سطح یا پهنه شهری سازمان می یابد و دارای پایداری نسبی است. شهرداری در وجه حاکمیتی خود فاقد الگوی نظام مند در روابط با مردم است که این مساله با ساختار شهر در تعارض است. چالش میان این دو یعنی سرشت غیرمشارکتی مدیریت شهری و ساختار مشارکتی شهر، چالشی است که شهر بابل با آن همواره روبرو بوده است. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی عمل آشفتگی فضایی شهر بابل میزان نقش اقدامات شهرداری و تاثیر آن در ساختار فضایی شهر مورد بررسی قرار گیرد.
روش پژوهش: مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مرور متون و منابع و تشریح نقش شهرداری به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری و تاثیر آن بر ساختار فضایی شهر بابل با استفاده از تکنیک SWOT به این موضوع می پردازد.
یافته ها: یافته ها نشان داد شهرداری به عنوان مهم ترین رکن مدیریت شهری نقش بسزایی در ساختار فضایی شهر بابل و شناسایی درست توان ها و مشکلات و محدودیت ها جهت ارائه راه کارهای مناسب و بهره گیری از تصمیمات مدیریتی کارا و کنترل تغییرات سیمای شهر بابل داشته و هدایت کننده آن به گونه ای است که از مخدوش شدن سیمای شهر از لحاظ کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، جلوگیری نماید تا از این طریق ساختار فضایی شهر چه در ارتباط با گذشته و چه در رابطه با اجزای متشکله در حال حاضر حفظ شود.
نتیجه گیری: تغییر مکرر متصدیان مسوولیت های مرتبط با مدیریت شهر و در نتیجه ضعف کارایی آن ها، همچنین تعدد مراجع تصمیم گیری در امور مدیریت شهری و موانع پیش روی شهرداری در انجام وظایف محوله خود منجر به شکل گیری زائده های فیزیکی در پیکره شهر بابل شده است.