مقاله تحلیل نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جهانی رسانه از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمایی
مقاله زنان بزه دیده
مقاله همشهری
مقاله اعتماد
مقاله ایران
مقاله مردم سالاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی ها محمد
جناب آقای / سرکار خانم: همت پور بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه های ایرانی با سایر گروه ها متفاوت است. از این رو، در این پژوهش محتوای اخبار بزه دیدگی زنان را در چهار روزنامه همشهری، ایران، مردم سالاری و اعتماد در فاصله زمانی ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۳۱ دی ۱۳۸۸ مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار دادیم. فرض بر این است که زن بودن و زنانگی از عواملی است که سبب ایجاد مساله مذکور می شود. بنابراین پرسش اساسی در این پژوهش این است که چگونه رسانه های نوشتاری، بزه دیدگی زنان را ترسیم می کنند. در این پژوهش با مرور نظریات استوارت هال، کانل و با تکیه بر نظریه فورسیچ به مطالعه نحوه بازنمایی زنان در این چهار روزنامه به شیوه کیفی پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهند که زنان همواره در نقش قربانی و مردان در نقش معترض ظاهر شده اند. همچنین رسانه ها به دو صورت به بازنمایی زنانی که قربانی جرم هستند، می پردازند، نخست زنان بزه دیده ایده آل، که ناخواسته و نا آگاه قربانی جرم شده اند، مانند زنانی که سوار مسافربرهای شخصی شده اند. دوم، زنانی که خود به مکان خطرناک رفته و یا با غریبه خطرناک ارتباط داشتند. یافته های پژوهش نشان می دهند که این اخبار دیدگاه زن بزه دیده را بازنمایی نکرده اند. هم چنین لازم به ذکر است که در مطبوعات با بزه دیده همدردی نمی شود. این اخبار مردانگی را محوریت قرار داده و زنان و زنانگی را به حاشیه می رانند.