مقاله تحلیل میدان نیرو در برنامه ریزی برای جانشین شرکت ایتوک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل میدان نیرو در برنامه ریزی برای جانشین شرکت ایتوک
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی جانشین پروری
مقاله حسادت و عدم اعتماد
مقاله هزینه و منفعت
مقاله غنای دانشی
مقاله فرصت های رشد در آینده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبک رو مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور آرین
جناب آقای / سرکار خانم: پورعزت علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: باغبانی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جانشین پروری از مهم ترین استراتژی های بقا برای فعالیت اثربخش در جهان متلاطم است. صرف نظر از اهمیت استراتژی، در هر سازمان مجموعه متنوعی از عوامل تسهیل گر و بازدارنده در فراگرد توسعه برنامه جانشین پروری ظاهر می شوند که به نوعی میدان نیروی پر چالشی را ایجاد می نمایند.
پژوهش حاضر ضمن استفاده از روش کیفی؛ تلاش نموده است تا تجارب مدیران عالی را مستند سازد. حاصل، تاکید بر عوامل جدیدی است که به لحاظ فرهنگ سازمانی و رایج در سازمان های ایرانی به ویژه از طریق عدم صداقت در ارایه اطلاعات، عدم اعتماد به یکدیگر و حسادت نسبت به همکاران در کنار عوامل جهان شمولی چون عدم حمایت مدیران عالی، دشواری محاسبه هزینه و منفعت، و فقدان انگیزه عمومی در میان کارکنان در برابر توسعه برنامه جانشین ای را برای جانشین پروری ایجاد می کنند.