مقاله تحلیل موضوعی قطعه در قرن ششم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل موضوعی قطعه در قرن ششم
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطعه
مقاله قالب های شعری
مقاله موضوعات
مقاله قرن ششم
مقاله مدح
مقاله هجو
مقاله شکایت
مقاله انتقاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرضی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«قطعه» یکی از قالب های شعری است که در قرن ششم بسیار مورد توجه شعرا قرار گرفته و اشعار زیادی در این قالب سروده شده است، به گونه ای که می توان گفت قرن ششم اوج رواج قطعه سرایی در شعر فارسی است.
قطعات قرن ششم در موضوعات مختلف سروده شده که بر اساس بررسی ما ۲۹ موضوع در این قطعات وجود دارد، اما در این مقاله به دلیل محدودیت، ۸ موضوع را که مورد توجه بیشتر شاعران قرار گرفته در قطعات ۱۶ نفر از شاعران قرن ششم بررسی کرده ایم، این موضوعات عبارتند از: مدح، تقاضا، وصف، هجو، شکایت و انتقاد، پندواندرز و حکمت، حسب حال و عشق و تغزل.
از دیدگاه روان شناسی مهم ترین نکته در قطعات قرن ششم، مساله نیاز شاعران به صله و پاداش ممدوحان است که انگیزه سرودن بسیاری از قطعات در موضوعات مختلف از قبیل مدح، تقاضا، هجو، شکایت و انتقاد، پندواندرز (توصیه به بخشندگی) و… است.