مقاله تحلیل مقایسه ای نقش سازمان های ترویج دولتی و خصوصی بر پذیرش نوآوری های کشاورزی در شهرستان طارم، استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۴۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل مقایسه ای نقش سازمان های ترویج دولتی و خصوصی بر پذیرش نوآوری های کشاورزی در شهرستان طارم، استان زنجان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترویج کشاورزی
مقاله خصوصی سازی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله پذیرش
مقاله نوآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صافی سیس یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی دهکردی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی دیدگاه کشاورزان در مورد سرمایه اجتماعی بخش های دولتی و خصوصی ترویج کشاورزی و تحلیل تاثیر آن بر پذیرش نوآوری های زراعی- دامی است. این پژوهش از یک پیمایش توصیفی- همبستگی با استفاده از تکنیک مصاحبه ساختارمند بهره برده است. مطالعه، نمونه ای تصادفی متشکل از ۱۶۰ کشاورز را با کمک تکنیک نمونه گیری طبقه ای از دهستان آببر در شهرستان طارم از استان زنجان انتخاب نموده است و با استفاده از ابزار پرسشنامه (با رعایت تایید روایی و اعتبار آن) مورد مصاحبه قرار داده است. طبق نتایج تحلیل رگرسیونی، سرمایه اجتماعی بخش دولتی ترویج کشاورزی ۳۱٫۵ درصد تغییرات میزان پذیرش نوآوری ها را تبیین می کند و این در حالی است که بخش خصوصی تنها ۳٫۵ درصد تغییرات میزان پذیرش را تبیین می نماید.