مقاله تحلیل مقایسه ای ارزشیابی دانشگاهیان ایران از برنامه های اسلامی سازی دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان از صفحه ۱۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل مقایسه ای ارزشیابی دانشگاهیان ایران از برنامه های اسلامی سازی دانشگاه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه
مقاله دانشگاهیان
مقاله اسلامی سازی
مقاله ارزشیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زهی نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: میرزا بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس مطالعات اکتشافی منظور طراحان از اسلامی سازی رسیدن به الگویی است که در آن دانشگاه، استاد، دانشجو و علم دارای صفاتی مانند: مستقل از غرب، خدمت کننده و متعهد به مردم ایران، مذهبی، متعهد به نظام جمهوری اسلامی، نوآور و امثال آن باشد. در این مقاله اقدامات اسلامی سازی دانشگاه در ایران از نگاه دانشگاهیان ارزشیابی شده است. دانشگاهیان شامل دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران می شود که تعداد حجم نمونه ۱۰۹۲ نفر دانشجو و ۵۹۲ نفر استاد می باشند. ارزشیابی کنشگران دانشگاهی از برنامه ها چندان مناسب نیست و میزان موفقیت اغلب این برنامه ها در حد متوسط یا کمتر از آن ارزیابی شده اند. کنشگران دانشگاهی ۳۰ برنامه را برای اسلامی سازی دانشگاه مفید نمی دانند، فقط از ۴ اقدام دستگاه های اداری در دانشگاه ها ارزشیابی مثبت دارند و نسبت به ۳۹ برنامه بی تفاوت بودند. بنابراین، عملیات اجرایی اسلامی سازی نظام سیاسی جایگاه مناسبی در افکار کنشگران دانشگاهی نداشته است.