مقاله تحلیل معیارهای مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرانزلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۳۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل معیارهای مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرانزلی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل
مقاله معیارهای مکانیابی
مقاله مراکز بهداشتی درمانی
مقاله شهر بندر انزلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورشیخیان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سیده اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت تفاوت عدد جمعیت و فرهنگ افراد ساکن در مکانهای مختلف و همچنین توزیع متعادل یا غیرمتعادل مراکز بهداشتی و درمانی هر ناحیه نسبت به عدد جمعیت در بسط و گسترش بهداشت عمومی و تقلیل مشکلات درمانی بیش از هر چیز ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود مراکز بهداشتی درمانی و تعیین معیارهای مناسب استقرار و مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی و همچنین ارائه راهکارهایی جهت خدمات رسانی مطلوبتر مراکز بهداشتی درمانی می باشد. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و همچنین نرم افزار GIS  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز مراکز بهداشتی درمانی می باشد. نتایج اولیه این بررسی نشان داد که مراکز درمانی شهر از لحاظ شبکه ارتباطی، سهولت دسترسی و معیارهای مکانیابی موقعیت مناسبی ندارند و چون به غیر از بیمارستان، ساخت اکثر مراکز درمانی شهر قدیمی می باشد، از اینرو وضع موجود مراکز درمانی با معیارهای مکانیابی امروزه مطابقت ندارند و مشکلات بسیاری ایجاد می کنند. بنابراین باید این مراکز با تدابیری اساسی به مکان های مناسب انتقال داده شوند.