مقاله تحلیل مطالعات اجتماعی شبکه آبیاری و زهکشی بند فیض آباد در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۶۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل مطالعات اجتماعی شبکه آبیاری و زهکشی بند فیض آباد در استان فارس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعات اجتماعی
مقاله شبکه های آبیاری و زهکشی
مقاله بند فیض آباد
مقاله SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطائی پوریا
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اکثر پروژه های اجراشده در کشور، مطالعات اجتماعی به فراموشی سپرده می شود و پروژه ها تنها از دیدگاه فنی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. به موازات مطالعات فنی در هر پروژه مطالعات اجتماعی نیز باید انجام شود چه بسا اجرای طرح هایی که به لحاظ فنی تاییدشده است به لحاظ اجتماعی مردود باشد. لذا، این پژوهش باهدف تحلیل مطالعات اجتماعی شبکه آبیاری و زهکشی بند فیض آباد در استان فارس انجام شد. به این منظور با مسوولین و بهره برداران این پروژه مصاحبه عمیق انجام گردید. اطلاعات به دستامده در قالب روش SWOT مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) نسبت به عوامل بیرونی (تهدیدها و فرصت ها) از امتیاز وزنی بیش تری برخوردار بودند. به طوری که نقاط قوت با امتیاز وزنی ۹۹۲.۳ بیش ترین و فرصت ها با امتیاز وزنی ۶۰۷٫۳ کم ترین امتیاز وزنی را به خود اختصاص داده اند. همچنین، امتیاز وزنی نقاط قوت بیشتر از نقاط ضعف بوده است که نشان دهنده تاثیر مثبت مطالعات اجتماعی بر پروژه است. لذا، استراتژی هایی نظیر آماده سازی برای تشکیل تشکل آب بران، توانمندسازی هسته های تشکل آب بران و عینی سازی مزایای کانال های مدرن تدوین گردید.