مقاله تحلیل مروری عملکرد سازمان های متولی در برنامه سالمندی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۷۴ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل مروری عملکرد سازمان های متولی در برنامه سالمندی کشور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آذر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نظری ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش جمعیت سالمندان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته موجب معطوف شدن توجه به سلامت این گروه سنی شده است. در ایران از مدت ها قبل مقدمات برنامه سالمندان ایجاد شده است و بر این اساس نهادهای مختلفی وظیفه برنامه ریزی برای این گروه را متعهد شده اند. هماهنگی سیاست ها و فعالیت های مراقبت های سالمندی و شبکه های ملی سالمندی می توانند در جهت ایجاد شرایط مناسب برای بهبود شرایط زندگی سالم به سالمندان کمک نمایند. در این مقاله سعی شده است که به بررسی عملکردهای سازمان های متولی برنامه سالمندان در کشور و مقایسه اهم برنامه های سالمندی در کشورهای توسعه یافته بپردازد.