مقاله تحلیل محتوای کتاب های ریاضی دوره ابتدایی از نظر مولفه های فرهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل محتوای کتاب های ریاضی دوره ابتدایی از نظر مولفه های فرهنگی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله آموزش ریاضی
مقاله تغییرات فرهنگی
مقاله فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله تحلیل برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی از منظر فرهنگی است. نگارندگان تلاش کرده اند تحلیلی کیفی از نگاه فرهنگی بلندمدت و بازتاب های کوتاه مدت آن در برنامه درسی ریاضی ارائه کنند. داده های این پژوهش از کتاب های درسی دوره ابتدایی، کتاب های راهنمای معلم، و اسناد سیاستگذاری شامل اهداف آموزشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش جمع آوری شده است. تحلیل محتوای داده ها نشان می دهد دغدغه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در قالب آموزش ریاضی در مساله ها و تمرین های کتاب های درسی گنجانده شده اند. عمده ترین موضوعات (تم های) بدست آمده شامل تساوی و شمول، تفکیک، تحرکات ملی، دین، و ملت و هویت فرهنگی است، اگر چه موضوعات دیگری نیز وجود داشته که به جهت محدود کردن مقاله به موارد دیگر اشاره ای نشده است.