مقاله تحلیل محتوای پرسش های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۸۴ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل محتوای پرسش های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسش مرجع
مقاله مرجع مجازی
مقاله مرجع دیجیتالی
مقاله تحلیل محتوا
مقاله کتابخانه ملی
مقاله وب فرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری داریان سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل محتوای پرسش های مرجع مجازی کتابخانه ملی ایران انجام شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: جامعه پژوهش کلیه سوالات ارسال شده به مرجع مجازی کتابخانه ملی طی مدت یک ماه است که شامل ۲۵۸ پرسش در قالب ۱۷۸ وب فرم است.
یافته ها: ۵۴٫۵۵ درصد از کاربران مرجع مجازی کتابخانه ملی را مردان تشکیل می دهند. بیشترین میزان ارسال پرسش از سوی کاربران مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی (۴۶٫۰۲ درصد) است و تحصیلات ۵۵٫۶۸ درصد از کاربران در گروه علوم انسانی و ۱٫۷۰ درصد در گروه های علوم پایه و پزشکی است که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند. از بین انواع سوالات مطرح شده، بیشترین و کمترین نوع سوالات به ترتیب مربوط به سوالات پژوهشی با ۳۲٫۲۸ درصد و راهنما با ۲۰٫۰۸ درصد است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش بیشترین و کمترین سوالات مطرح شده توسط کاربران به ترتیب در حوزه های موضوعی کلیات و فلسفه و روان شناسی است. بیشترین سوالات پژوهشی توسط کاربران گروه علوم انسانی (۳۶٫۷۳ درصد)، بیشترین سوالات تجسس ویژه توسط کاربران گروه علوم فنی و مهندسی (۳۶٫۳۶ درصد) و بیشترین سوالات راهنما توسط کاربران گروه علوم پزشکی (۳۳٫۳۳ درصد) مطرح شده است.
نتیجه گیری: از آنجایی که اکثر کاربران از خدمات مرجع مجازی کتابخانه ملی برای طرح سوالات پژوهشی استفاده می کنند، حضور کتابدار متخصص مسلط به مهارت های سواد اطلاعاتی برای پاسخ گویی مطلوب ضروری است.