مقاله تحلیل محتوای نشریات علوم مالی دارای رتبه علمی – پژوهشی ایران و مقایسه با نشریه finance آمریکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل محتوای نشریات علوم مالی دارای رتبه علمی – پژوهشی ایران و مقایسه با نشریه finance آمریکا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجله علمی
مقاله علوم مالی
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی فرد حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنی طالبی دهکردی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: کاویان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به تحلیل محتوای موضوعی نشریات علوم مالی دارای رتبه علمی – پژوهشی در ایران بر اساس عنوان آنها از سال ۹۱-۱۳۷۲ و مقایسه با نشریه finance آمریکا از سال ۲۰۱۳-۱۹۴۶ که دارای رتبه ISI با ضریب تاثیر ۴٫۲۱۸ است، می پردازد. هدف پژوهش مشخص کردن نوع رویکرد محتوایی این نشریات در چاپ مقالات با موضوع مالی، همچنین در راستای اهداف و حوزه موضوعی مشخص شده از سوی نشریات در گستره علوم مالی است. جامعه آماری شامل بررسی ۵۴۶ عنوان مقاله منتشر شده در شش فصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی در حوزه مالی در ایران و ۴۶۷۹ عنوان مقاله منتشر شده در نشریه finance و روش پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا از نوع کمی است. بررسی مقالات شامل عناوین علوم مالی، حسابداری و موضوعات بین رشته ای در طول مدت انتشار این نشریات طی سال های ۱۳۷۲ تاکنون در ایران و ۱۹۴۶ تاکنون در آمریکا است.
نتایج بررسی ها نشان می دهد که بر اساس عنوان مقالات در ایران، بیشترین درصد انتشار با ۳۴%، مربوط به مقالات با موضوع مدیریت مالی، ۱۹% درصد مقالات به موضوع مدیریت سرمایه گذاری و پورتفوی، ۱۶% درصد مقالات به موضوع بین رشته ای، ۱۰% مربوط به مقالات با موضوع مالی رفتاری و عصبی، ۹% درصد مقالات به موضوع مهندسی مالی، ۵% درصد مقالات به موضوع حسابداری مالی، ۳% درصد مقالات به موضوع مالی اسلامی ۱% درصد مقالات به موضوع حسابرسی و کمترین درصد انتشار با ۰۳% مربوط به مقالات با موضوع حسابداری مدیریت است. در نشریه finance نیز نتایج بررسی ها نشان می دهد بیشترین درصد انتشار با ۲۸%، مربوط به مقالات با موضوع مدیریت مالی، ۲۴% درصد مقالات به موضوع بین رشته ای، ۱۶% درصد مقالات به موضوع مدیریت سرمایه گذاری و پورتفوی، ۱۳% درصد مقالات به موضوع مهندسی مالی، ۱۰% مربوط به مقالات با موضوع مالی رفتاری و عصبی، ۹% درصد مقالات به موضوع مهندسی مالی، ۳% مقالات با موضوع حسابداری مدیریت، ۲% درصد مقالات به موضوعات حسابداری مالی و حسابرسی و ۰% با موضوع مالی اسلامی انتشار یافته اند. بر این اساس روند پرداختن به موضوع مدیریت مالی در مجلات تخصصی علوم مالی ایران و آمریکا در صدر مقالات منتشره در این نشریات بوده است. اما در کنار آن تنوع انتخاب مقالات در مجلات تخصصی حوزه مالی نیز وجود دارد.