مقاله تحلیل محتوای مقولات مهارت های اجتماعی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۷۴ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل محتوای مقولات مهارت های اجتماعی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعلیمات اجتماعی
مقاله مهارت های اجتماعی
مقاله کتاب درسی
مقاله تحلیل محتوا و دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی پرست سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقق اهداف آموزش و پرورش از طریق برنامه های درسی و منابع کمک آموزشی صورت می گیرد و کتاب درسی یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در نظام آموزشی محسوب می شود. پژوهش حاضر، به بررسی تحلیل محتوای مهارت های اجتماعی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی می پردازد. به همین منظور، کتاب تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی شامل ۴ فصل و ۷۸ صفحه بر اساس واحد تحلیل پاراگراف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس چهار مقوله مهارت های ارتباطی، جرات ورزی، خودگردانی و مقابله ای در حوزه مهارت های اجتماعی انتخاب و از روش تحقیق تحلیل محتوا به منظور بررسی این مهارت ها استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان مهارت اجتماعی خودگردانی با فراوانی ۲۱ پاراگراف و ۱۲٫۰۶ درصد در مقایسه با دیگر مقولات مورد بررسی در پژوهش سهم بیشتری را دارست و این نشان از اهمیت دادن مولفان کتاب به این مقوله است. دیگر مهارت های اجتماعی همچون مشورت با دیگران و برقراری ارتباط هم با درصدی معادل ۸٫۰۴ در جایگاه بعدی از مهارت های اجتماعی مطروحه در کتاب تعلیمات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند. در زمینه مهارت اجتماعی بیان کردن نه نیز پاراگرافی مشاهده نشد.