مقاله تحلیل محتوای اطلاعات تغذیه ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه پسند ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل محتوای اطلاعات تغذیه ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه پسند ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل محتوا
مقاله تغذیه
مقاله سرطان
مقاله مجلات عامه پسند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فراشبندی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: هوسپیان اورفا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسانه های عمومی به دلیل گستره تاثیرگذاری خود، از جمله کانال های ارتباطی مهم جهت تغییر رفتار یا باورهای سلامت هستند. یکی از حوزه هایی که در سال های اخیر به طور قابل توجهی محتوای رسانه ها را به خود اختصاص داده است، اطلاعات تغذیه ای است سرطان از جمله بیماری های مرتبط با تغذیه است. هدف از این پژوهش، تحلیل محتوای اطلاعات تغذیه ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه پسند ایران در سال ۱۳۹۱ بود. پژوهش حاضر پیمایشی کاربردی و روش آن تحلیل محتوا بود. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی محقق ساخته است. جامعه آماری شامل کلیه پیام های مندرج در ۱۷۳ نسخه مجله از ۸ مجله عامه پسندی بود که بر اساس ویژگی های مجلات عامه پسند و جستجو در بانک اطلاعات نشریات کشور و اعمال معیار های ورود و خروج انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند ۲۹۵ پیام استخراج شده از ۹۶ نسخه مجله به دست آمد. یافته ها نشان داد گرایش موضوعی پیشگیری دارای بیشترین (۸۶٫۸ درصد) و درمان دارای کمترین (۴٫۷ درصد) فراوانی بود. انار به عنوان ماده غذایی پیشگیری کننده، سس مایونز و سوسیس و کالباس به عنوان ماده غذایی سرطان زا و پوست نارنگی به عنوان ماده غذایی درمان گر این بیماری، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. از نظر نوع سرطان، بیش از نیمی از پیام ها (۵۱٫۲ درصد) به سرطان به طور عام اشاره کرده بودند. پس از آن بیشترین پیام ها به ترتیب مربوط به سرطان سینه (۱۳٫۲ درصد) و سرطان پروستات (۱۰٫۵۱ درصد) و کمترین پیام ها مربوط به سرطان پانکراس و سرطان وابسته به هورمون (۰٫۳ درصد) بودند. لیکن به رغم ماهیت آگاهی رسانی پیام ها، نگرانی هایی در رابطه با صحت و سندیت علمی این مطالب وجود دارد.