مقاله تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی بر خط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به کارگیری آن ها در مکانیزم های گروه بندی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی بر خط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به کارگیری آن ها در مکانیزم های گروه بندی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری مبتنی بر وب
مقاله یادگیری الکترونیکی
مقاله یادگیری همکارانه
مقاله تالارهای گفتگو
مقاله الگوریتم های گروه بندی
مقاله شبکه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عروجی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تقی یاره فتانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به لطف رشد و توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، سیستم های یادگیری برخط قادر شده اند امکانات یادگیری گروهی و فضای تعامل و تبادل نظر میان یادگیرندگان را فراهم آورند. این امر مستلزم تشکیل گروه های یادگیری موثر و فراهم آوری ابزارهای مشارکت یادگیرندگان در محیط های یادگیری برخط است که در سیستم های موجود که مراکز آموزشی مجازی مورد استفاده قرار می گیرند به ندرت مشاهده می شود. در این مقاله محتوا و ساختار تالارهای گفتگو مورد بررسی قرار گرفته اند. تحلیل محتوایی به منظور تطابق محتوای مباحثات با اهداف تالار و استخراج حوزه های مورد علاقه مشارکت کنندگان انجام شده است. محققین ضمن بیان دستاوردهای تحلیل شبکه اجتماعی یک محیط یادگیری دانشگاهی، راهکاری برای استخراج روابط اجتماعی افراد از طریق تحلیل ساختاری تالارهای گفتگو در یک محیط یادگیری برخط ارائه کرده اند. همچنین آن ها روشی برای به کارگیری روابط استخراج شده در مکانیزم های گروه بندی یادگیرندگان ارائه نموده اند و کارآمدی آن را مورد ارزیابی قرار داده اند. بخش های مختلف این تحقیق در دوره های درسی مختلف در ترم های متوالی انجام شده است و دستاوردهای آن می تواند در راستای بهبود فعالیت های یادگیری همکارانه در محیط های یادگیری بر خط و ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرد.