مقاله تحلیل مبانی خیار غبن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه حقوق خصوصی از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل مبانی خیار غبن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غبن
مقاله شرط ضمنی
مقاله لاضرر
مقاله حکم ضرری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با تعریف لغوی و اصطلاحی «غبن» شروع و سپس مبانی نظری آن در قالب عیب اراده و قاعده لاضرر و شرط ضمنی بررسی شده و در بحث لاضرر شرح آن مفصل تر است و این تفصیل به جهت استناد فقها و بعضی حقوقدانان معاصر به قاعده لاضرر در توجیه مبنای خیار غبن است تا با روشن شدن زوایای مختلف ان، میزان توجیه پذیری قانون مدنی در بحث خیار غبن با این قاعده مشخص شود، چرا که با قاعده لاضرر، مسوولیت ناشی از خیار غبن قهری و با شرط ضمنی به عنوان مبنای خیار غبن، این مسوولیت قراردادی خواهد بود.