مقاله تحلیل قابلیت استفاده جذابیت دامنه نوردی در گردشگری روستایی دهستانهای شهرستان آمل با بهره گیری ازAHP، روش Step Functionو GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل قابلیت استفاده جذابیت دامنه نوردی در گردشگری روستایی دهستانهای شهرستان آمل با بهره گیری ازAHP، روش Step Functionو GIS
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دامنه نوردی
مقاله گردشگری روستایی
مقاله آمل
مقاله GIS ،AHP ،Step Function

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: برفی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری روستایی فعالیتی پیچیده و چند وجهی است که شامل انواع متفاوتی از گردشگری از جمله فعالیتهای مبتنی بر اکوتوریسم مانند دامنه نوردی می گردد.دامنه نوردی فعالیتی مبتنی بر طبیعت گردی است که در دنیا رواج داشته و در ایران نیز به عنوان نوعی فعالیت گردشگری و گاهی ورزشی تلقی می گردد،اما مسئله این است که از جذابیت طبیعی مبتنی بر توپوگرافی چون دامنه نوردی آنچنان که باید در راستای گردشگری روستایی و استفاده ازآن در جهت جذب گردشگران به روستاهای دهستانهای شهرستان آمل استفاده نگردیده است.لذا به نظر می رسد که اولا دهستانهای شهرستان آمل دارای جذابیت طبیعی مناسب دامنه نوردی بوده و ثانیا می توان از این قابلیت در جهت گردشگری روستایی دهستانهای شهرستان آمل استفاده نمود.روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی کاربردی است،که بنا به ضرورت از ابزارهای Arc GIS9.3،Expert Choice وروشهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP)، Step Function) و آنالیز حساسیت بهره گرفته شده است.بر اساس یافته های تحقیق اولا دهستانهای شهرستان آمل دارای جذابیت طبیعی مناسب دامنه نوردی بوده و ثانیا می توان از این قابلیت در جهت گردشگری روستایی دهستانهای شهرستان آمل استفاده نمود. در انتها نیز،بر اساس یافته های تحقیق راهکارهای عملی نیز پیشنهاد گردید.