مقاله تحلیل فیلسوفان تحلیلی از فردیت و هویت شیئ در نظریه جزئی های برهنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل فیلسوفان تحلیلی از فردیت و هویت شیئ در نظریه جزئی های برهنه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اساس
مقاله جزئی انضمامی
مقاله جزئی برهنه
مقاله صورت نوعیه
مقاله نظریه اساس
مقاله نظریه کلاف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماحوزی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به عقیده پیروان نظریه «اساس»، «جزئی برهنه» مفهومی ضروری و لازمه هستی شناختی «جزئی های انضمامی» یا همان اشیاء معمولی و روزمره است. به عقیده اینان، یک جزئی انضمامی مجموعه ای مرکب از کیفیات و هستنده ای متفاوت به نام اساس است که همچون موضوع و حامل کیفیات عمل کرده و امکان اجتماع آنها در این مجموعه، تغییر آنها و هویت و فردیت جزئی های انضمامی را میسر می سازد. در این نوشتار پس از معرفی مفهوم اساس به عنوان جزئی برهنه و بررسی دلایل ایجابی و سلبی آن، برمبنای ضعف های این نظریه نشان خواهیم داد که مفهوم اساس بدون لحاظ صورت های نوعیه مورد نظر ارسطو و حکمای اسلامی، مفهومی نارسا و ناقص است و نمی توان برای تبیین جزئی های انضمامی از آن بهره برد.