مقاله تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستان با استفاده از GIS نمونه موردی: شهر جهرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستان با استفاده از GIS نمونه موردی: شهر جهرم
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر جهرم
مقاله مراکز بهداشتی-درمانی
مقاله مکان یابی AHP ,GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحراییان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زنگی آبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزیع بهینه و متعادل فضاهای اختصاص یافته به انواع مختلف کاربری ها از جمله کاربری بهداشتی-درمانی و بیمارستان ها، به منظور رعایت اصل عدالت در دسترسی برای همه اقشار جامعه، تامین سلامت و رفاه عمومی و مکان یابی صحیح این مراکز از ضروریات موضوع ساماندهی است. در این تحقیق با استفاده از GIS، ضمن بررسی توزیع فضایی-مکانی مراکز مذکور در شهر جهرم، اقدام به تحلیل مکانی و پیش بینی مراکز بهداشتی-درمانی و بیمارستانی در افق سال ۱۴۰۰ شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از نقشه ۱/۲۰۰۰ کاربری اراضی، مشاهده میدانی و مطالعه طرح های مرتبط با شهر جهرم جمع آوری شده است و با استفاده از سیستمGIS  و به کمک تحلیل سلسله مراتبی، کار پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها مطابق معیارها و استانداردهای برنامه ریزی شهری انجام گرفته است. در پایان مناسب ترین مکان ها برای ایجاد مراکز مورد نظر تعیین شده است.