مقاله تحلیل فضایی و مکان یابی اماکن ورزشی با استفاده از GIS (نمونه موردی: شهر بروجرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی و مکان یابی اماکن ورزشی با استفاده از GIS (نمونه موردی: شهر بروجرد)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل فضایی
مقاله مکان یابی
مقاله اماکن ورزشی
مقاله سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مقاله شهر بروجرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: صابونچی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیدعلی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش دو هدف تحلیل موقعیت مکانی اماکن و فضاهای ورزشی موجود و ارائه الگوهای علمی و عملی به منظور یافتن بهترین اراضی برای ساخت اماکن ورزشی براساس معیارهای سازگاری و ایمنی، جمعیت، میزان دسترسی و حریم اماکن ورزشی موجود را دنبال می کند. محدوده مطالعاتی در این تحقیق، کلیه اماکن و فضاهای ورزشی شهر بروجرد است. به منظور انجام عملیات تحلیل فضایی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد که بر اساس آن داده های مکانی و توصیفی گردآوری، پایگاه اطلاعاتی تشکیل و وضعیت مکانی اماکن ورزشی موجود بر اساس هر معیار مشخص گردید. به منظور اولویت بندی اراضی محدوده بر اساس معیارهای مورد بررسی، پس از تشکیل پایگاه اطلاعاتی برای هر معیار نقشه ای تهیه گردید که نهایتا با جمع بندی نقشه ها، اراضی محدوده به ۵ طیف با درجه مطلوبیت بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب برای ساخت انواع اماکن ورزشی تقسیم گردید. بر اساس نتایج بدست آمده حدود ۶۴ درصد از اراضی برای ساخت ساخت اماکن ورزش نامناسب و حدود ۱۳ درصد از اراضی دارای وضعیت بسیار مناسب می باشند. با نگاهی به نقشه های پایانی مکان یابی برای اماکن ورزشی مشخص گردید که غالب اراضی موجود در محدوده دارای ۳ وضعیت مناسب، بسیار نامناسب و بسیار مناسب می باشد. سرانه فضاهای ورزشی در این محدوده ۰٫۵۳ متر مربع برای هر نفر می باشد، که این رقم حدود ۲٫۵ متر مربع نسبت به سرانه استاندارد تعیین شده جهانی کمتر می باشد. پیشنهاد می شود، مدیران ورزشی با تکیه بر نتایج این پژوهش علاوه بر اطلاع از وضعیت اماکن ورزشی در محدوده، می توانند با ضریب اطمینان بیشتری نسبت به ساخت انواع اماکن اقدام نمایند.