مقاله تحلیل فضایی و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دوگنبدان (گچساران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات جغرافیایی از صفحه ۱۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دوگنبدان (گچساران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل پتانسیلی و جاذبه ای هنسن
مقاله شاخص گسترش اراضی شهری
مقاله برنامه ریزی کاربری زمین
مقاله شهر دوگنبدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مسائل مهم در فرایند توسعه شهری در جهان، کاربری زمین و برنامه ریزی برای پایداری های شهری بوده است. با عنایت به این مهم، پژوهش حاضر، برنامه ریزی کاربری اراضی دوگنبدان را هدف خود قرار داده است. پژوهش از نوع کاربردی- تحلیلی است و با استفاده از شاخص گسترش اراضی و مدل پتانسیلی هنسن سعی شده به مطالعه و برنامه ریزی کاربری اراضی در این شهر پرداخته شود. شاخص گسترش اراضی شهری ۵۳٫۱۲ درصد محاسبه شده که نشان دهنده توسعه فیزیکی چشمگیر شهر دوگنبدان است. نتایج مدل هنسن نشان می دهد که بیشترین پتانسیل نسبی توسعه به نواحی۷ و ۵ شهری تعلق دارد. در پایان سال ۱۳۹۰ که جمعیت شهر دوگنبدان به ۱۰۷۶۴۰ (۳۸۵۵۰ نفر اضافه جمعیتی) می رسد، برای ساخت انواع کاربری به ۱۳۱۵٫۹۲ هکتار (۸۰۵٫۴۲ در وضع موجود و ۵۱۰٫۵۰ هکتار در پایان سال برنامه ریزی) فضای کالبدی نیاز است.