مقاله تحلیل فضایی شاخص های اشتغال با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای (نمونه موردی شهرستانهای استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی شاخص های اشتغال با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای (نمونه موردی شهرستانهای استان اصفهان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله شهرستانهای استان اصفهان
مقاله تحلیل عاملی
مقاله تحلیل خوشه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگی آبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صیدایی سیداسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: مسیبی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فزونی جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ بیکاری نسبت به دهه های شصت و هفتاد سبب شده است که، موضوع اشتغال یکی از چالشهای جدی و بحث انگیز کشور باشد. بنابراین شناخت وضعیت اشتغـــــال و بیکـــاری، درک نقاط قوت و ضــــعف و کاسـتی های آن در برنامه ریزی های اشتغال و توسعه انسانی تاثیر به سزایی دارد. موضوع اشتغال و معضل بیکاری و عواقب ناشی از آن یکی از دغدغه های موجود استان اصفهان نیز می باشد. بنابراین لازم است موضوع اشتغال و بیکاری در استان مورد پژوهش قرار گیرد و عوامل، مولفه ها و شاخص های موثر در این زمینه تبیین گردد، تا از این طریق امکان تدوین مدیریت جامع اشتغال در استان اصفهان فراهم شود. هدف اصلی پ‍ژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی ژرفانگر است، روشن شدن بخشی از نابرابری های اجتماعی در زمینه اشتغال به منظور توزیع عادلانه امکانات در شهرستانهای استان اصفهان است. در این مقاله به منظور تحلیل شاخص های اشتغال در شهرستانها در ابتدا شاخص توسعه اشتغال (EDI) به عنوان معیار ترکیبی برای مقایسه توان هر شهرستان مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از ۳۶ متغیر نرم سازی شده استفاده شد و این متغیرها با روش های پیشرفته آماری نظیر تحلیل عاملی به ۵ عامل کاهش یافته و به صورت ترکیبی در مولفه های معنی دار ارائه شد. سپس شهرستانها با مدل تحلیل خوشه ای به ۴ طبقه همگن تقسیم شدند. نتیجه تحقیق گویای این واقعیت است که عدم تعادلهای شدیدی در سطح شهرستانها وجود دارد به طوری که شهرستان اصفهان بهترین شرایط را از لحاظ شاخص های اشتغال داشته و از لحاظ توسعه اشتغال، شهرستانی برخوردار است ولی شهرستان خوانسار در ردیف آخر و جزو شهرستانهای محروم قرار می گیرد.