مقاله تحلیل فضایی رفتار رانندگی در سطح شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی رفتار رانندگی در سطح شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاوت های مکانی
مقاله رفتار رانندگی
مقاله شهر اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلندرلکی سلطانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: امرایی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتارهای رانندگی در سطح شهرها تحت تاثیر عوامل مختلفی، از جمله تفاوت های مکانی، از الگوی ویژه ای پیرویمی کند. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مکان با نحوه رفتار رانندگی و همچنین نحوه توزیع فضایی رفتار نامناسب رانندگی در شهر اصفهان می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی است که با ۳۲۲ نمونه از بین رانندگان ساکن در شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که رفتار رانندگان ساکن در مناطق مختلف شهر، با یکدیگر متفاوت است. رانندگان در خیابان های چهار باغ بالا، ولی عصر (عج)، عبدالرزاق، فروغی، احمد آباد و بزرگراه های شهید خرازی و سردار جنگل، نامناسب ترین رفتار رانندگی را داشته اند. در این تفاوت، چهار متغیر سن رانندگان، مدت زمان کسب گواهینامه رانندگی، میزان سواد رانندگان و مدت زمان رانندگی در طول شبانه روز تاثیر گذار بوده است.