مقاله تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان شهر تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل فضایی
مقاله پراکندگی جرایم شهری
مقاله تراکم جمعیت
مقاله روابط متقابل جرایم
مقاله کلان شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شماعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عین شاهی میرزا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از ارکان مهم در مدیریت بهینه شهرها، تحلیل فضایی جرایم شهری در سطح مناطق آن شهر است. کلان شهر تهران با دارا بودن ۲۲ منطقه شهری در سال های اخیر بیشترین میزان جرایم شهری ایران را داشته است. بررسی و تحلیل پراکندگی جرایم در مناطق مختلف شهر تهران به عنوان نخستین گام در برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل جرایم شهری از اهمیت و ضرورت قابل توجهی برخوردار است. پژهش حاضر به منظور دستیابی به چگونگی پراکندگی جرایم در مناطق مختلف کلان شهر تهران؛ روابط متقابل جرایم با یکدیگر و رابطه بین پراکندگی جرایم با میزان تراکم جمعیت صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی است و با روش های توصیفی تحلیلی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری آن بزهکارانی است که در سال ۱۳۸۸ دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شده است. روش جمع آوری داده و اطلاعات اسنادی است که از منابع موجود در معاونت اجتماعی ناجا، شهرداری تهران و مرکز آمار ایران به دست آمده است. مهمترین نتایج حاصله نشان می دهد که بیشترین جرم در تهران، جرم سرقت است و به لحاظ پراکندگی، بیشترین میزان جرایم به ترتیب در مناطق ۴، ۳ و ۱۲ اتفاق افتاده است. الگوی توزیع و پراکندگی جرایم در شهر تهران از الگوی تراکم جمعیتی تبعیت می کند و با بالارفتن میزان تراکم جمعیت، جرایم شهری افزایش یافته است.