مقاله تحلیل فضایی توسعه شاخص های بهداشتی درمانی در استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی توسعه شاخص های بهداشتی درمانی در استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان آذربایجان غربی
مقاله تحلیل فضایی
مقاله توسعه
مقاله شاخص های بهداشتی درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده جابر
جناب آقای / سرکار خانم: جمینی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در هر جامعه ای، بهبود وضعیت بهداشت و سلامتی شهروندان یکی از نشانه های ارتقا و توسعه انسانی است. با توجه به اهمیت و نقش توسعه و توزیع مطلوب امکانات و شاخص های بهداشتی درمانی در بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار مناطق، در پژوهش حاضر توزیع و توسعه این شاخص ها در سطح شهرستان های استان آذربایجان غربی ارزیابی مقایسه ای شده است.
روش: در این تحقیق، روش مطالعه توصیفی تحلیلی بوده و از روش های کمی همچون شاخصZ ، ضریب هم بستگی اسپیرمن، روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس،AHP  و روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی استفاده شده است.
یافته ها: محرومیتی کلی در سطح کل استان از نظر برخورداری از شاخص های بهداشتی و درمانی حاکم است و توزیع امکانات موجود نیز چندان متناسب با توان و نیاز جمعیتی شهرستان ها انجام نشده است.
بحث: شهرستان ارومیه، به عنوان مرکز اداری سیاسی و اقتصادی استان، برخوردارترین شهرستان از نظر توسعه شاخص های بهداشتی درمانی بوده و اختلاف نسبتا چشمگیری با سایر شهرستان ها دارد. شهرستان های شاهین دژ، مهاباد، ماکو، تکاب و نقده، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته و شهرستان های نیمه برخوردار استان را تشکیل می دهند. بقیه شهرستان ها نیز محروم شناخته شده اند
.