مقاله تحلیل فضایی توریسم روستایی با بهره گیری از مولفه های مبنا و روش فاصله ای بر مبنای شاخص های زیر ساختی(دهستان های موجود در شهرستان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی توریسم روستایی با بهره گیری از مولفه های مبنا و روش فاصله ای بر مبنای شاخص های زیر ساختی(دهستان های موجود در شهرستان اصفهان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری روستایی
مقاله تحلیل عاملی
مقاله GIS
مقاله دهستان
مقاله شهرستان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: سلیم منش جبار
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهان روستایی بطور کلی یک بخش بسیار ارزشمند از میراث ماست و معماری بومی ویژه و منحصر به فرد یک منطقه هویت سرزمین خود را به خوبی حمایت و منعکس می کند. بنابراین با توجه به وضعیت مناطق روستایی و لزوم توسعه آن به صورت پایدار، توریسم روستایی می تواند گزینه ای مناسب برای توسعه روستاها باشد. در این پژوهش جامعه آماری، اطلاعات کسب شده از ۱۹ دهستان شهرستان اصفهان می باشد. که یک ماتریس با ۱۱ ستون شامل نماگرها و ۱۹ سطر شامل دهستان های مورد مطالعه می باشد. که با استفاده از روش مولفه های مبنا و تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی، پتانسیل های زیرساختی سطح بندی گردید.بررسی نتایج حاصل از تحلیل مولفه های مبنا نشان داد که شش عامل (فاصله دهستان تا مرکز شهرستان، نسبت پزشک به تعداد روستا، فاصله دهستان تا مرکز بخش، نسبت تاسیسات ورزشی به تعداد روستا، نسبت روستاهای برخوردار از بانک به تعداد روستا و نسبت روستاهای برخوردار از آب آشامیدنی به تعداد روستاها)، حدود ۸۹٫۸۶ درصد پراش تجمعی را تبیین کرده است. با وزن دهی و تجمیع این عوامل در محیط GIS، نواحی مستعد و برخوردار از خدمات زیرساخت گردشگری مشخص شد. بر این اساس دهستان جرقویه علیا به عنوان بهترین ناحیه برخوردار از خدمات گردشگری و دهستان های رامشه، سیستان و زفره از لحاظ برخورداری خدمات گردشگری در مرتبه آخر قرار گرفته اند. در تحلیل فاصله ای با روش وارد و فاصله اقلیدسی، چهار ناحیه متشابه از نظر برخورداری خدمات زیرساختی گردشگری مشخص شد.