مقاله تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری در منطقه ۱۷ شهرداری تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۴۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری در منطقه ۱۷ شهرداری تهران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرم
مقاله تحلیل فضایی
مقاله خوشه ای
مقاله منطقه ۱۷

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: سیف الدینی فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسی پدیده بزهکاری، صرف نظر از این که بزهکار کیست و چه انگیزه ای دارد و یا بزه دیده کیست، این موضوع قابل ملاحظه است که در برخی مکان ها و بعضی زمان ها میزان جرایم بیشتر است. در واقع مکان و زمان در میزان بزهکاری و ایجاد انگیزه برای گذار از اندیشه به عمل مجرمانه نقش دارد. تحلیل فضایی جرایم در شهرها به شناسایی الگوهای رفتار مجرمانه، کشف کانون های جرم خیز و در نهایت به تغییر این شرایط و خلق فضاهای مقاوم در برابر جرم و رفع نابهنجاری های شهری کمک می کند. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، به تحلیل فضایی الگوهای رفتار مجرمانه و کانون های جرم خیز مواد مخدر و سرقت در سطح منطقه ۱۷ شهرداری تهران پرداخته است. در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از روش های آماری – گرافیکی در قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار Spss بهره گرفته شده است. بر مبنای نتایج شاخص نزدیک ترین همسایه، توزیع فضایی جرایم مرتبط با مواد مخدر و سرقت در منطقه ۱۷ شهرداری تهران از الگوی خوشه ای پیروی می کند و محدوده های خاصی از سطح منطقه ۱۷ محل تمرکز جرایم مورد بررسی است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین تراکم نسبی جمعیت و جرایم مواد مخدر و سرقت رابطه آماری معنی داری وجود دارد.