مقاله تحلیل فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۱۱۶ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سیاسی
مقاله نخبگان سیاسی
مقاله اصلاح طلبان
مقاله اصول گرایان
مقاله نظام سیاسی
مقاله پوپولیسم سیاسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی زهیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع این پژوهش مطالعه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا می باشد. در این پژوهش از تئوری گابریل آلموند و سیدنی وربا الهام گرفته شده است. فرضیه های این پژوهش بر اساس منطق فازی فرموله و بر درجه عضویت اصلاح طلبان و اصول گرایان در مجموعه فرهنگ سیاسی تاکید شده است. فرضیه پژوهش حاضر آن است که در زیرمجموعه های اعتماد سیاسی، احساس قدرت سیاسی و احساس امنیت سیاسی، اصول گرایان بیشتر عضو و اصلاح طلبان بیشتر غیرعضو می باشند. در زیرمجموعه های حمایت از آزادی بیان، تساهل و مدار و احترام به حقوق شهروندی اصول گرایان بیشتر غیرعضو و اصلاح طلبان بیشتر عضو می باشند. نمونه های پژوهش، اعضای احزاب و انجمن های سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اعتماد سیاسی، احساس قدرت سیاسی و احساس امنیت سیاسی اصلاح طلبان نسبت به اصول گرایان پایین تر است و حمایت از آزادی بیان، تساهل و مدارا و احترام به حقوق شهروندی در اصلاح طلبان نسبت به اصول گرایان بالاتر است.