مقاله تحلیل فرمالیستی غزلی از حافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل فرمالیستی غزلی از حافظ
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظ
مقاله فرمالیست
مقاله شکل
مقاله ساخت
مقاله غزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوندی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرمالیست ها، اثر ادبی را جدا از شخصیت، روحیات و اعتقادات نویسنده آن، و صرفا به عنوان یک مساله زبانی بررسی می کنند. از نظر آنان یک اثر ادبی، یک شکل (فرم) محض است. لذا در مواجهه با یک اثر ادبی، آنچه اهمیت دارد فرم است نه محتوا. آنان، معتقدند که دنیای ادبیات با دنیای حقیقی، کاملا متفاوت است و نباید از یک اثر ادبی، انتظار کسب معلومات و… کرد. از دید فرمالیست ها، شاهکارهای ادبی، عمدتا به واسطه برجستگی های آشکار زبانی، نحوی و هنری خود، شایسته بررسی و نقد هستند. در این میان، شعر حافظ، که در ادبیات فارسی، نمونه والای فصاحت و جامع ظرافت و زیبایی مفردات و جملات و اعجاز در ترکیب کلام و انواع ابهام، ایهام، تناسب، تبادر، استخدام، پارادکس و هنجار گریزی های آوایی، لغوی، نحوی و حتی معنوی است؛ یکی از مناسب ترین متن ها برای بررسی از دیدگاه نقد فرمالیستی است. این نوشتار بر آن است، غزلی از این شاعر فسونکار را، جدای از هرگونه تاویل و تفسیر محتوایی آن و صرفا از دیدگاه فرمالیستی، مورد نقد و بررسی قرار دهد.