مقاله تحلیل فرصت های توسعه ای بافت قدیم شهر (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در آمایش محیط از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل فرصت های توسعه ای بافت قدیم شهر (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر کرمانشاه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت قدیم
مقاله هسته مرکزی
مقاله بهسازی
مقاله فرصت و توسعه
مقاله شهر کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی دارامرودی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس مجید
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری نوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ و نیز محدود گسترش و توسعه فیزیکی در این شهرها باعث شده تا ضرورت پرداختن به احیای بافت قدیم این شهرها بیش از پیش اهمیت پیدا کند. هدف این تحقیق، شناخت قابلیت ها و تنگناهای داخلی بافت قدیم شهر کرمانشاه، فرصت ها و تهدیدهای بیرونی و در نتیجه تحلیل و امکان سنجی بهره مندی از فرصت های توسعه ای و ارتقاء زیست، سکونت و فعالیت در بافت قدیم و هسته مرکزی شهر کرمانشاه می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در انجام آن از روش تحقیق تحلیلی – توصیفی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری، پرسشنامه و مشاهده میدانی جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی و نیز مدل SWOT استفاده شده است. بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عوامل چهارگانه تکنیک SWOT، محدوده مورد مطالعه دارای ۱۲ نقطه قوت، ۱۰ نقطه فرصت، ۱۲ نقطه ضعف و ۹ نقطه تهدید می باشد. برای ترسیم ماتریس SWOT از امتیاز نهایی شاخص های برتر چهار عامل (قوت، فرصت، ضعف و تهدید) استفاده گردید که بر مبنای آن در یک چارچوب منطقی می توان فرصت ها و تهدیدهای کلیدی خارجی را با ضعف ها و قدرت های داخلی در یک رویکرد ساختاری شده مقایسه نمود و الگوهای توسعه سازگار با موقعیت داخلی و خارجی را تبیین نمود.