مقاله تحلیل فازی رابطه سرمایه اجتماعی و دموکراسی مطالعه تطبیقی بین کشوری (۲۰۱۰ – ۱۹۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل فازی رابطه سرمایه اجتماعی و دموکراسی مطالعه تطبیقی بین کشوری (۲۰۱۰ – ۱۹۹۰)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله اعتماد متقابل
مقاله مشارکت مدنی
مقاله نفع جمعی
مقاله اعتماد نهادی
مقاله دموکراسی
مقاله فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: زارعیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله این مقاله درجه تفاوت پذیری نمره پولیتی به عنوان شاخص دموکراسی در بین کشورها است. سوال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت پذیری شاخص دموکراسی در بین کشورها چگونه قابل تبیین است؟ بر اساس چارچوب نظری تحقیق، سرمایه اجتماعی شرط علی لازم برای دموکراسی است. رویکرد مقاله تحلیل تطبیقی بین کشوری است. تکنیک جمع آوری داده ها، تحلیل داده های موجود (ثانویه) است. جمعیت آماری تحقیق را کشورهایی تشکیل می دهند که در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ میلادی برای مفاهیم مورد بررسی داده های معتبر داشته اند. روش داوری فرضیات مقاله، فازی است و نرم افزار مورد استفاده spss، Exel و Fs/QCAf می باشد. یافته های تجربی دلالت بر آن دارند که با حذف کشورهای بلوک شرق، اعتماد اجتماعی در بیشتر موارد شرط لازم برای دموکراسی است. مشارکت مدنی و نفع جمعی معمولا شرط لازم برای دموکراسی است. همچنین یافته ها نشان داد حاکمیت استبدادی در یک کشور اثرات نامطلوب بلندمدتی بر سرمایه اجتماعی دارد.